กิจกรรม
ดำน้ำผิวน้ำ : Snorkeling 200 บาท
ตกหมึก 400 บาท
มอเตอร์ไซค์เช่า